Πολιτική Cookies

 

Τι είναι τα cookies

Προκειμένου να σας προσφέρουμε εκτενείς και ποικίλες λειτουργίες, να αυξήσουμε την ευχρηστία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και να βελτιστοποιήσουμε τις προσφορές μας χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία που
αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αλλά και οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας με τη χρήση των cookies μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα όπως τις ιστοσελίδες που
επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της τερματικής σας συσκευής. Η ιστοσελίδα, μέσω της χρήσης cookies, είναι σε θέση να αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να σας προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης.

Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες και Cookies

Συλλέγουμε πληροφορίες αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας και χρησιμοποιούμε cookies και άλλες αυτόματες τεχνολογίες σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES  της Εταιρείας,  την οποία καλούμε τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου να διαβάσει προτού προβεί στη χρήση του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Λοιποί Όροι

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές  του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον  σχετικό Εθνικό εφαρμοστικό Νόμο.

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην  Εταιρεία. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη/χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της στην Εταιρεία  , ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά το διαχειριστή.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως, δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Δεκέμβριος 2022

close